Komvux - Bäst information om Komvux

Komvux eller SKOLFÖRVALTNING BARN- o. UTBILDNINGSNÄMND KOMVUX

SKOLFÖRVALTNING BARN- o. UTBILDNINGSNÄMND KOMVUX är de enda Komvux i Boxholm.

Då både utbildningens inriktning och utbud kan variera mellan Komvux och andra skolor kan det vara bra att undersöka vilka alternativa Komvux det finns på orter i närheten av Boxholm.


Eftersom utbildningarna varierar ganska mycket på Komvux och att det inte finns så många inriktningar i Boxholm kan det vara en fördel att undersöka med andra utbildningsmöjligheter.

Då det inte finns så fler Komvux eller vidareutbildningar än SKOLFÖRVALTNING BARN- o. UTBILDNINGSNÄMND KOMVUX så bör du fundera på od de utbildningarna SKOLFÖRVALTNING BARN- o. UTBILDNINGSNÄMND KOMVUX har passar dig.
Bäst är att kontakta SKOLFÖRVALTNING BARN- o. UTBILDNINGSNÄMND KOMVUX för att få reda på med om skolor och Komvux på följande sätt:


SKOLFÖRVALTNING BARN- o. UTBILDNINGSNÄMND KOMVUX

Storgatan 20

590 11 Boxholm

0142-895 00