Komvux - Bäst information om Komvux

Särvux inom Komvux

Särvux är en del av kommunens vuxenutbildning, Komvux, som hjälper de personer som har lite svårare att lära sig. Utbildningen inom Säevux sker ofta på ett för eleven mer anpassat sätt gällande gruppstorlekar eller hastighet.