Komvux - Bäst information om KomvuxUNESCO:s definition av en analfabet

UNESCO:s definition av en analfabet

UNESCO:s definitionn av en analfabet är:
"Analfabet är en person över 15 år som inte kan läsa eller skriva en text av betydelse för det vardagliga livet."

Baslitteracitet

Enligt UNESCO är en baslitteracitet att individen ska kunna läsa och skriva en enkel text med ett känt innehåll.