Komvux - Bäst information om Komvux

Betald lärlingsutbildning

Betald Utbildning

Inom flera av de klassiska hantverksyrkena är det vanligt med betald lärlingsutbildning eftersom många gör nytta redan från början. Inom andra hantverksyrken, framförallt inom skönhetsområdet, är det mer vanligt att man får betala för utbildningen i början och sedan kan få viss ersättning senare då lärlingen kan hjälpa kunderna direkt. De utbildningarna som är vanligast att betalning förekommer är:

  • Snickarutbildning går att genomföra på flera olika sätt varav lärlingsutbildning kan vara ett sätt.
  • Utbildning till rörmokare är en lärlingsutbildning som väldigt ofta ger fast anställning senare
  • Ofta går det bra att kontalta en fönsterputsfirma för att bli lärling och utbilda sig i fönsterputsning
  • Det finns inga direkta utbildningar för att bli klottersanerare men ett bra sätt är att gå som lärling.
  • Låssmedsyrket är att yrke som fungerar bra för lärlingar men för ett bli certifierad låssmed krävs en hel del teoretisk utbildning
  • Sotare är ett yrke som sedan dess tillkomst varit vanligt med lärlingar och lärlingsutbildning
  • Målare har sedan länge använt sig av lärlingar och är en utbilning som det alltid kommer finnas behov av.


Du kan läsa mer om lärlingsutbildningar på denna sida om olika hantverk.