Komvux - Bäst information om KomvuxPlanering av skolresa

Planering av skolresa

För att kunna åka på en skolresa krävs en hel del planering och arbete. Dels måste klassen samla ihop pengar till skolresan och detta görs bäst genom att en klasskassa öppnas där en förälder som andra litar på tar hand om pengarna.

Det är viktigt att denna förälder regelbundet skickar ut en sammanställning över klassens ekonomiska läge, t.ex. efter varje intäkt från försäljning av varor, uppträdande eller torgförsäljning. Detta skapar dels en medvetenhet i klassen att pengar kommer in och ökar engagemanget att försöka tjäna mer pengar samtidigt som alla då litar på den som är ekonomiansvarig.

Massor med idéer och förslag på hur ni ska tjäna pengar till er klasskassa inför skolresan kan ni hitta på klasskassan.Ekonomi och budget

Ekonomi och budget för en skolresa

Börja med att göra en budget för skolresan. Denna budget ska dels innehålla de planerade intäkterna som ni räknar med att få för olika typer av försäljning.

Hitta inte på siffror utan försök att bedöma vad som är rimligt, dels hur mycket pengar ni kommer att få in till skolresan men även vilka typer av intäkter ni kommer orka med att skapa. Mer info om hur ni kan få in pengar till klasskassan kan ni läsa om på här.

Efter att tagit fram någon typ av intäktsbudget för skolresan är det läge att gör en budget för utgifterna som kommer uppstå under klassresan. För att kunna göra detta måste ni ha dels bestämt vart ni ska åka på skolresan men också hur länge ni ska vara borta på klassresan. Ett bra sätt är att bilda olika typer av planeringsgrupper i klassen då ni ska planera er skolresa.