Komvux - Bäst information om Komvux

Komvux

Komvux står för den kommunala vuxenutbildning och startade redan 1968 av den socialdemokratiska regeringen. Komvux var länge en unik svensk lösning för att ge personer en andra chans att utbilda sig eller yrkesinrikta sig.

Målet för Komvux är att ge vuxna, som av någon anledning inte gått ut skolan med tillräckliga kunskaper och betyg, en chans att komplettera sina kunskaper inom många olika ämnen.

Det finns flera olika typer av Komvuxutbildningar att studera på och dessa utbildningar inriktar sig på olika målgrupper av vuxna.