Komvux - Bäst information om Komvux

Typer av analfabeter

Typer av analfabeter

Det finns många olika sorters analfabeter och även de som kan läsa och skriva kan ibland räkna sig som analfabet inom vissa områden. Att vara analfabet används i många sammanhang liktydigt med att inte förstå eller att ha oförmåga att lära sig inom ett specifikt område.

Funktionell analfabet

Funktionella analfabeter kallas de som fått möjlighet att lära sig läsa och skriva i skolan men inte haft förmåga ta till sig detta.

Emotionell analfabet

Emotionell analfabet är en person som inte så lätt kan känna medkänsla och tycka synd om någon annan.Teknisk analfabet

Teknisk analfabet brukar de som inte kan hantera alla modern teknik kalla sig själva.

Typ av analfabet

Matanalfabet

Matanalfabet är de som inte kan laga mat och inte heller förstår hur man sätter ihop en näringsriktig måltid.

Digitala analfabeter

Digitala analfabeter är de som inte klarar av moder informationsteknologi, IT.

Trädgårdsanalfabet

Trädgårdsanalfabet är hopplösa på att ta hand om sin trädgård även om de försöker. En trädgårdsanalfabet kan inte heller skilja blommor som tulpan från en ros.