Komvux - Bäst information om Komvux

Analfabet

Mer om Analfabet

Att vara analfabet innebär att man inte kan läsa eller skriva. Motsatsen till analfabet till att vara läskunnig eller alfabet.

Alla föds som analfabeter men nästan alla vill lära sig att läsa och nästan alla kan slippa vara analfabet om de får rätt förutsättningar. Fundamentet till varje lands utveckling och välstånd är att minska mängden analfabeter i landet. Grunden för varje persons utveckling och framgång är att kunna läsa och skriva.

Det är tur att du inte är analfabet för du skulle du ha begränsad förståelse för dina rättigheter och dina möjligheter skulle vara starkt begränsade, både på arbetsmarknaden men även i privatlivet. Även för yrken som man inte måste läsa i är det viktigt att kunna läsa för att förstå vilka rättigheter kan har som arbetare eller medborgare. Idrottstjärnor som är analfabeter blir t.ex. ofta lurade gällande kontrakt och ersättningar.

Analfabet´s ursprung

Analfabet kommer från grekiskan som består av an som är nekande och alfabet som är alfabetet.

Alfabet kommer av grekiskans två första bokstäver i deras alfabet, alfa, (α), och beta, (β).

Analfabetism i Världen

I de gamla I-länderna i Europa, Nordamerika, Australien och forna Sovjet är läskunnigheten mycket hög (>97%) och analfabetismen mer eller minder utrotad. I länder som har bra ekonomisk utveckling så som Syd- och Mellanamerika, Kina och flera länder i Sydostasien har antalet analfabeter snabbt minskat och dessa länder har redan nu en läskunnighet på över 90%.

De länder i världen som har haft sämst ekonomi eller i vissa fall har haft fundamentalistiskt eller diktatoriskt styre har också högst andel analfabeter. Till de länder med flest analfabeter per capita räknas Afghanistan, länder i södra Sahara i Afrika och Zimbabwe. Vissa länder men dålig läskunnighet och diktatoriskt styre mörkar och ljuger om andelen analfabeter.

Skandinaven var tidigt ute med skolgång för alla (Sverige 1842) och därför har vi norr också haft minst antal analfabeter i världen under de senaste 200 åren i världen.Flest analfabeter i världen

De större länder i världen som har störst andel analfabeter (>50%) är:

Analfabeter i Världen
 • Burkina Faso = 78% analfabeter (71% män och 85% kvinnor)
 • South Sudan = 73% (60% m och 84% k)
 • Mali = 72% (64% m och 80% k)
 • Afghanistan = 72% (57% m och 87% k)
 • Niger = 71% (57% m och 85% k)
 • Chad = 66% (55% m och 76% k)
 • Sierra Leone = 65% (53% m och 76% k)
 • Somalia har 62% analfabeter (50% män och 74% kvinnor)
 • Senegal = 61% (49% m och 71% k)
 • Guinea = 59% (48% m och 70% k)
 • Benin = 58% (45% m och 70% k)
 • Etiopien = 57% (50% män och 65% kvinnor)
 • Bhutan har 53% analfabeter (40% m och 66% k)

Minska antalet analfabeter

Bild på Analfabet

Det bästa sättet att minska antalet analfabeter i ett land är att ha fri skolgång i minst 6 år. Det är ett slöseri med ett lands humankapital att inte låta alla få möjlighet att lära sig läsa eftersom det är stor chans att någon av de som annars skulle varit analfabeter kan utbilda sig till att bli ingenjörer, läkare, forskare eller t.o.m. nobelpristagare.

Alla människor som inte fått möjligheten att lära sig läsa önskar sig ofta ingenting hellre än att få gå i skolan och undvika allt negativt som det innebär att vara analfabet.