Komvux - Bäst information om Komvux

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Med vuxenutbildning menas utbildning inriktad på vuxna som tidigare avslutat eller inte fullgjort sin utbildning. Normalt räknas inte den ordinaren kommunala gymnasieutbildningen in som vuxenutbildning eller den högskolautbildning som sker direkt efter eller i anknytning till gymnasiet.

Det finns många olika möjligheter till vuxenutbildning i Sverige och syftet med vuxenutbildningen är flerfaldigt. De främsta anledningarna till att vuxenutbildningen är så väl utbyggd i Sverige och att den finns på många ställen är att:

 • Vuxenutbildningen ger möjligheter att täcka upp för industrin eller samhällets nuvarande och kommande behov av rätt utbildad arbetskraft.
 • Personer som har varit skoltrötta under tonåren får en andra chans till att utbilda sig som vuxna för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.
 • Samhället minskar arbetslösheten och får människorna att göra något meningsfullt och att se med tillförsikt på framtiden i och med att det utbildar sig.
 • Vuxna invandrare för chansen att snabbare lära sig svenska och komma in i samhället.


Olika former av vuxenutbildning

Vuxenutbildningar

Det erbjuds många olika typer och former av vuxenutbildningar runt om i landet. Till alla praktiska yrken finns det en utbildning för vuxna men även till många andra yrken.

De former av vuxenutbildning som bedrivs i Sverige är:

 • Komvux - Den kommunala vuxenutbildningen både på grundskolenivå och gymnasienivå.
 • KY-utbildning, Kvalificerad Yrkesutbildning på yrkeshögskolor. Denna utbildningsform slutade existera formellt 1:e januari 2014 men liknande utbildningarna finns kvar.
 • Särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning.
 • Som lärling inom något hantverk som t.ex. konditor, målare, snickare eller golvläggare.
 • SFI, Svenska För Invandrare, som hjälper nyanlända svenskar att lära sig prata, läsa och skriva svenska samt hur det svenska samhället fungerar.
 • Folkhögskolor som innebär även internatform med logi är en utbildning som enbart är inriktad på mer mogna och vuxna personer.
 • Privata företag eller organisationer som driver effektiva och bra vuxenutbildningar och är inriktade på något yrke som leder till arbete.