Komvux - Bäst information om Komvux

Komvux för KY-utbildning och Yrkeshögskola

En del av Komvux tidigare verksamhet att ge kvalificerad yrkesutbildning, så kallad KY-utbildning, genomförs utanför kommunernas område. Dock så finns det viss del av den kvalificerade yrkesutbildningen kvar inom kommunerna och de flesta av kommunernas Komvux visar upp och är behjälpliga att marknadsföras och administrera delar av KY-utbildningarna.

Det finns en myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten), som är bland annat beslutar om vilka KY-utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

När det gäller yrkesutbildningar så finna det nästa tusen olika KY-utbildningar och dessa skiftar över hela landet. Nedan visas en liten del av den bredd av KY-utbildningar som finns:

  • Vindkraftstekniker
  • Behandlingspedagogutbildning
  • Drifttekniker
  • Bioenergitekniker
  • Automations- och robotingenjör
  • Avancerad CNC-tekniker
  • Vårdadministratör


För att se mer om alla KY-utbildningar som finns rekommenderas du att gå till Yrkeshögskolans webbplats.