Komvux - Bäst information om Komvux

Grundläggande Komvux

En viktig del i Komvux verksamhet är att ge de personer som inte fått gymnasiebehörighet efter grundskolan. Anledningarna till varför behörighet saknas kan vara många som t.ex. strulig uppväxt, låg studiemotivation i yngre år eller ej mentalt mogen just under grundskoletiden.

Tack vare Komvux ges många personer en andra chans att studera och läsa upp grundskolans basämnen så att behörighet till gymnasiet erhålls. Många av de som läser på Komvux visar sig inte bara ha hög studiemotivation men också vara mycket klipska och lyckas riktigt bra med både dessa och efterföljande studier.

De vanligaste utbildningarna som ingår i grundläggande Komvux-utbildning är:

  • Svenska hjälper dig att förbättra dina kunskaper gällande läsning, skrivning och att framföra det du vill säga.
  • Svenska som andraspråk på Komvux hjälper främst invandrare att förbättra förmågan att läsa, skriva, tala men även att lyssna.
  • Matematik fokuserar på att ge grundläggande förståelse att lösa vanliga matematiska problem.
  • Engelska ger dig grundläggande förståelse i engelska och utbildningen på Komvux brukar vara motsvarande cirka 20 veckor.
  • Naturvetenskap på Komvux innefattar flera ämnen som fysik, kemi, biologi, och teknik. Denna Komvux-utbildning syftar till att ge naturvetenskaplig gymnasiebehörighet och är oftast motsvarande 1 års heltidsstudier.
  • Data grundläggande kunskaper i dataanvändning så som textredigering och informationsökning, Komvuxutbildningen i data motsvarar omkring 18 veckors studier.
  • Samhällsvetenskap på Komvux ger dig grundläggande kunskaper hur det svenska samhället är uppbyggt och hur riksdag och regeringen fungerar.