Komvux - Bäst information om Komvux

Gymnasie-Komvux

En allt större del av Komvux verksamhet har börjat arbeta med att erbjuda möjligheten att läsa färdigt eller komplettera elevers gymnasieutbildning så att de ges möjlighet att söka vidare till högskola eller universitet. Orsaken till att läsa på gymnasie-Komvux varierar men kan vara:

 • Elev som gått på gymnasiet och som tidigare avbrutit studier och vill återuppta studierna i Komvux regi.
 • Vill skaffa behörighet att söka till högskola eller universitet efter Komvux-studier.
 • Saknar viss ämnesutbildning och vill komplettera denna med att läsa på Komvux.
 • Har fått underkänt i något basämnen och vill läsa upp detta ämne på Komvux.


Gymnasie-Komvux finns det väldigt många ämnen och vilka ämnen som finns varierar från kommun till kommun. De vanligaste ämnena som finns hos Komvux för att läsa på gymnasienivå är:

 • Svenska med fokus på att skriva, muntlig framställning, läsa litteratur.
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik på Komvux innebär att du får studera grunderna i algebra, geometri, sannolikhetslära, statistik och funktionsteori.
 • Fysik som innefattar rörelse, krafter och vridmoment samt hastighet, rörelsemängd och, impuls i Komvux-utbildningen.
 • Kemi är läran om ämnen, ämnens uppkomst, uppbyggnad och struktur.
 • Biologi som är läran om livet samt livets uppkomst, utveckling och livsformer.
 • Data kan på Komvux vara utbildningar från att använda MS-Word till att utveckla egna program eller sätta ihop hela datorsystem.
 • Juridik-utbildningen på Komvux fokuserar mest på privatjuridik så som grundlagarna, familjerätt, arvsrätt, avtal, konsumenträtt samt straff och rättegång
 • Ekonomi handlar oftast om företagsekonomi eller marknadsföring.
 • Psykologi som på Komvux upp teorier om mänskliga beteenden, känslor och tankar.
 • Språk som på Komvux brukar ha Engelska, Tyska, Franska, Spanska
 • Samhällsvetenskap som innefattar historia, geografi, religionskunskap, samhällskunskap och etik hos Komvux.