Komvux - Bäst information om KomvuxUtbildning

Att skaffa sig en utbildning är något av det bästa du kan göra när du är ung. Förutom att utbildningen ger dig stora möjligheter att välja på många olika arbeten ger även utbildningen dig självkänsla när du känner att du kan något och ökad självsäkerhet då du vet att du är duktigt på något.

Under skolan och utbildningen ges också möjlighet att umgås men många personer med olika bakgrund och personlighet men med samma mål i livet, att gå klart utbildningen och skaffa sig ett arbete där utbildningen kommer till nytta. Utbildningstiden kommer också ge dig vänner för livet som du kommer ha trevligt med i många år.

Problemet gällande utbildning är inte frågan om du ska utbilda dig, för det bör du definitivt göra, utan till vad du ska utbilda dig till och på vilket sätt.Definition på utbildning

Alla utbildar sig och lär sig nya saker varje dag hela livet utan att tänka på det. När man talar om utbildning menar man en fokuserad och målstyrd inhämtning av kunskap, både teoretisk och praktisk, för att uppnå vissa förutbestämda färdigheter eller teoriförståelse.

Denna utbildning och kunskap kan inhämtas på många olika sätt och platser under hela livet:

 • Förskolan lär barn sig umgås med andra barn och visa respekt
 • Grundskoleutbildning ska alla barn i Sverige gå för att skaffa sig tillräckliga kunskaper att fungera i det svenska samhället.
 • Lärlingsutbildning betyder att eleven eller lärlingen går en mycket praktisk inriktad utbildning i syfte att erhålla en bevis på sin yrkesfärdighet i form av ett gesällbrev.
 • Utbildning via Komvux innebär att personer ges möjlighet att återuppta avbrutna studier eller komplettera saknade ämnesområden för innan fortsatta studier.
 • Gymnasieutbildning ges man möjlighet att inrikta sig på ett yrke eller få en bra utbildningsgrund inför högskolan eller universitetet.
 • Yrkesutbildning ges eleven en väldigt inriktad utbildning så att lära sig ett yrke, oftast efter gymnasiet.
 • Utbildning på Högskola är mycket vanlig nuförtiden och ger de studerande mycket goda färdigheter inom olika områden.
 • Universitetsutbildning är i mångt och mycket samma som högskoleutbildning.
 • Forskarutbildning är avsedd för de doktorander som avser avlägga licentiat eller doktorsexamen.
 • KY-utbildning är en kvalificerad yrkesutbildning som finns inom många olika områden.
 • Folkhögskoleutbildning är utbildningar som kan ta i form av internat eller i vanlig form och många äldre läser dessa utbildningar
 • Arbetsplatsutbildning inriktar sig på utbildning för att öka arbetstagares möjligheter till utökat ansvar och befogenheter på arbetsplatsen
 • Vuxenutbildning hjälper vuxna att vidareutbilda sig inom efterfrågade yrken och inkluderar Komvux och SFI
 • Språkutbildning går att ta sig an under hela livet.
 • Och flera hundra andra sätt till att formellt utbilda sig förutom att livet är en utbildning.

Att välja yrke och utbildning

Vissa människor är lyckligt lottade gällande utbildning för det vet redan i unga år exakt vad del vill bli och fokuserar på denna utbildning under lång tid.

Många andra vet inte exakt vad det vill jobba med och därmed vet inte vilken utbildning som passar bäst. Andra ändrar sig flera gånger under uppväxten vad de vill syssla med och kommer ibland på det väldigt sent vilket yrke i livet som de vill arbeta inom och börjar därför utbilda sig långt efter andra.

Oavsett när i livet du kommer på vad du vill göra är det aldrig försent att skaffa sig en utbildning eftersom hela livet är ett lärande.Val av utbildning

När du ska välja utbildning ska du dels gå tillbaka till dig själv och fråga, Vad tycker jag är intressant och vad vill jag utbilda mig till?.

När du vet vad du tycker är intressant gäller det att hitta en utbildning som ger dig möjligheten att jobba med det som är intressant. Du ska dock fundera på om denna utbildning kommer att ge dig jobb.

Det finns inget som är så tråkigt att inse som att efter en längre utbildning förstå att denna utbildning kommer aldrig ge något jobb. Populariteten i många yrken och därmed utbildningar i vågor, som t.ex. media och jobba i TV är inte det lättaste att få göra och det viktigaste är inte vilken utbildning du har utan vilken person du är.

Om du inte vet vad du vill bli och vilken utbildning du ska välja bör du välja en utbildning som inte inriktar dig för smalt till ett yrke. Den utbildning som ger störst möjligheter att välja bland otroligt många jobba och arbetsgivare är ingenjörsyrket och framförallt om du utbildar dig till civilingenjör.

Rätt val av utbildning

Varje år kommer prognoser om vilka yrken det kommer att vara personalbrist på och vilka utbildningar som leder till dessa yrken. Genom att hitta på de senaste årens bristyrken kan du få en god vägledning vilka utbildningar som kommer ge jobb och därmed hyfsad löneutveckling.

Många vårdyrken och lärare kommer att saknas vilket kommer faktiskt öka på dessa löner lite mer än genomsnittet de närmaste 20 åren. Andra yrken som kommer vara brist på är ingenjörer och programmerare. Att bli programmerare passar väldigt många egentligen och bara du fokuserar på detta kommer du, oavsett kön, kunna bli en bra programmerare och tjäna ganska mycket pengar.

Yrken som det inte kommer bli personalbrist men fortfarande har många lycksökare som anordnar utbildningar inom är media, radio och TV. Lönerna inom dessa yrken kommer hållas nere eftersom så många vill synas i TV och tar vilka jobb som helst för att få en chans.